Brasov, Str. Alexandru cel Bun 14,Bl.F2,Sc.B,Ap.34 | contact@arhitectsimonamacavei.ro | 0720 528067

EXTINDERE,PE ORIZONTALA SI VERTICALA  A CLADIRII (S+ P+6E+M) Pe teren exista o cladire P+3E in care functioneaza Sediul firmei -birouri de proiectare.

Se doreste extinderea si supraetajarea cladirii existente. Extinderea activitatii de proiectare a firmei si odata cu aceasta  necesitatea atragerii de specialisti  a pus problema modificarii cladirii existente pentru crearea unui surplus de spatii, modernizarea celor existente,cat si crearea de locuinte atat pentru personalul calificat ce trebuie atras in firma cat si de  locuinte pentru vanzare.

A rezultat extinderea cladirii existente atat pe orizontala cat si pe verticala .

Amplasarea terenului intr-o zona centrala cu functiune mixta de locuire ( locuinte colective din anii 70-80 cu P+4, P+8 nivele si zone rezidentiale cu locuinte P si P+E,M) si functiuni complementare,(dar si de productie), cu accese usoare si foarte aproape de centrul vechi al orasului Brasov, justifica demersul investitorului.

Functiunea cladirii este mixta :

  • S+P+E1+E2 partial  =Sediu de firma
  • S+P+E- 2,3,4,5,6+M =Locuinte colective

 Regim de inaltime: S+P+6 E retrase +M  -conform NP 016-96  se inscrie in Cladiri colective cu regim mediu de inaltime (P+5-P+11)

  • Hmax.cornisa = 13,50m- 19,00m -21,90m
  • Hmax .coama = 27,35m

Aria construita subsol (cota -2,55m)=846,00 mp

  • Aria construita la sol Ac=  463,00 mp
  • Aria celui mai mare nivel (la etajul I) Ac=  728,30 mp                                         
  • Aria desfasurata supraterana  Ad=5039,50 mp                    
  • Aria desfasurata generala Adg =5467,10mp (inclusiv subsolul)

Tipologia cladirii de locuinte conf.NP 057-02 :

  • cladire colectiva cu 23 apartamente
  • regim  de inaltime  S+P+6+M